Trwa ładowanie...
d3ec66b

GPW: pierwszy dzień notowań pda E-ENERGO

...

Share
d3ec66b

28.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań pda E-ENERGO

Uchwała Nr 388/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 marca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEENRG00048"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EENERGO-PDA" i oznaczeniem "EENA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3ec66b

Podziel się opinią

Share
d3ec66b
d3ec66b