Trwa ładowanie...
d2chwbb

GPW: pierwszy dzień notowań pda FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

...

Share
d2chwbb

10.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań pda FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

Uchwała Nr 127/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.105.455 (jednego miliona stu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFCHVT00020"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FACHOWCY-PDA" i oznaczeniem "FAVA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2chwbb

Podziel się opinią

Share
d2chwbb
d2chwbb