Trwa ładowanie...
d3e03fo
d3e03fo

GPW: Pierwszy dzień notowań spółki INWAZJAPC SA

...
Share
d3e03fo

04.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań spółki INWAZJAPC SA

Uchwała Nr 425/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INWAZJAPC S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 kwietnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.740.000 (dwóch milionów siedmiuset czterdziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INWAZJAPC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINWZP00029"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INWAZJAPC-PDA" i oznaczeniem "IPCA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3e03fo

Podziel się opinią

Share
d3e03fo
d3e03fo