Trwa ładowanie...
d3k4b79

GPW: pierwszy dzień obrotu akcjami spółki EX - DEBT S.A.

...
Share
d3k4b79

08.08. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień obrotu akcjami spółki EX - DEBT S.A.

Uchwała Nr 779/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EX - DEBT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

d3k4b79

1) określić dzień 13 sierpnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.088.110 (pięciu milionów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EX - DEBT S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 13 sierpnia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPBLIA00012";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EXDEBT" i oznaczeniem "EXD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3k4b79

Podziel się opinią

Share
d3k4b79
d3k4b79