Trwa ładowanie...
d2vafal

GPW: pierwszy dzień obrotu akcji EASTSIDECAPITAL S.A.

...

Share
d2vafal

14.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień obrotu akcji serii E i F EASTSIDECAPITAL S.A.

Uchwała Nr 1281/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 19 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki EASTSIDECAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda: a) 144.375.000 (stu czterdziestu czterech milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii E, b) 88.663.617 (osiemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset siedemnastu) akcji serii F - pod warunkiem dokonania w dniu 19 grudnia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEENRG00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EASTSIDE" i oznaczeniem "ESC"; 3) określić dzień 18 grudnia 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 88.663.617 (osiemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset siedemnastu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEENRG00071". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal