Trwa ładowanie...
d1t4057

GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami spółki ANTI SA

...

Share
d1t4057

20.07. Warszawa (PAP) - GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami spółki ANTI SA

Uchwała Nr 697/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2010 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki ANTI S.A.

d1t4057

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 23 lipca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.835 (dwóch tysięcy ośmiuset trzydziestu pięciu) obligacji na okaziciela serii A spółki ANTI S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 9 czerwca 2011 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLANTI000046"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ANT0611".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d1t4057

Podziel się opinią

Share
d1t4057
d1t4057