Trwa ładowanie...
d27vkh2

GPW: pierwszy dzień obrotu pda E-KANCELARIA

...

Share
d27vkh2

01.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień obrotu pda E-KANCELARIA

Uchwała Nr 417/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 kwietnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.060.000 (jednego miliona sześćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00029"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKANCELAR-PDA" i oznaczeniem "EKAA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d27vkh2

Podziel się opinią

Share
d27vkh2
d27vkh2