Trwa ładowanie...
d3kg10q

GPW: szczegółowe warunki rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu

Uchwała Nr 439/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 września 2009 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania
w...

Share
d3kg10q

Uchwała Nr 439/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu przez Członków Rynku

Na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn.zm.) Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1 Warunkami rozpoczęcia przez członka giełdy działania jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu są: 1) przystąpienie przez członka giełdy lub jego reprezentanta - uczestnika rozliczającego KDPW do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 2) dokonanie, odpowiednio przez członka giełdy lub jego reprezentanta - uczestnika rozliczającego KDPW, wpłaty do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w pkt. 1).

d3kg10q

§ 2 Członek giełdy najpóźniej na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu powinien złożyć Organizatorowi Alternatywnego Systemu pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 1.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr 471/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu (Rynek NewConnect) przez Członków Rynku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3kg10q

Podziel się opinią

Share
d3kg10q
d3kg10q