Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na gł. rynku spadł r/r do 13% w I półr.

Warszawa, 31.07.2014 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) spadł o 1 pkt proc. r/r do 13% na koniec I półrocza 2014 r. Na rynku NewConnect główną rolę nadal odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I połowie 2014 r. odpowiadali za 62% obrotów.
Share
du8xm96

"Udział inwestorów indywidualnych na GR akcji wyniósł 13%, podczas gdy w drugim półroczu 2013 r. kształtował się na poziomie 16%. W porównaniu do I połowy 2013 r. spadek udziału tej grupy inwestorów wyniósł 1 pkt proc." - podała GPW.

Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 49% obrotów akcjami na głównym rynku. W porównaniu do I połowy 2013 r. udział inwestorów zagranicznych w obrotach instrumentami finansowymi na GPW nie zmienił się. Zestawiając jednak aktualne dane do wyników z II połowy 2013 r. zauważalny jest wzrost udziału inwestorów zagranicznych w obrotach na głównym rynku z 45% do 49%.

Udział krajowych instytucji finansowych w I połowie 2014 r. wyniósł 38%. Wśród instytucji dominowały podmioty świadczące usługi animatorów (udział 39%) oraz fundusze inwestycyjne (38%).

du8xm96

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I połowie 2014 r. odpowiadali za 62% obrotów. W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 6% obrotów.

"Systematycznie wzrasta znaczenie krajowych instytucji finansowych, które wygenerowały obroty na poziomie 32%. Wśród tej grupy inwestorów dominowały fundusze inwestycyjne odpowiadające za 51% obrotów akcjami." - czytamy dalej.

Również na rynku kontraktów terminowych w I poł. 2014 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 46%, podczas gdy instytucje krajowe wygenerowały 35% obrotów, a inwestorzy zagraniczni - 19%.

"Istotnie zwiększył się udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku opcji - w badanym okresie ta grupa inwestorów odpowiadała za obroty na poziomie 48%, podczas gdy podmioty zagraniczne wygenerowały obroty opcjami na poziomie 10% (spadek z 21% w II połowie 2013 r.), a udział inwestorów instytucjonalnych spadł do 42% (w drugiej poł. 2013 r. - 44%)" - podała również GPW.

du8xm96

GPW przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w pierwszym półroczu 2014 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, dane roczne zostały obliczone na podstawie danych półrocznych. Udział w badaniu wzięło 29 krajowych członków GPW.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.

(ISBnews)

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96