Trwa ładowanie...
d1t20d5

GPW W WARSZAWIE SA informacja o ustaleniu ceny sprzedaży akcji

...

Share
d1t20d5

29.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2010

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale "Skróty i definicje". Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje. W dniu 28 października 2010 roku Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym ustalił, w formie Aneksu Cenowego, o którym mowa w Prospekcie:  - cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych (i) dla Inwestorów Indywidualnych w wysokości 43,00 PLN za jedną Akcję Sprzedawaną oraz (ii) dla Inwestorów Instytucjonalnych w wysokości 46,00 PLN za jedną Akcję Sprzedawaną, - ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty na 26.786.530 Akcji Sprzedawanych, - ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych: (i) Inwestorom Indywidualnym na 8.035.959 Akcji Sprzedawanych oraz (ii) Inwestorom Instytucjonalnym na 18.750.571 Akcji Sprzedawanych. Ponadto,
Akcjonariusz Sprzedający informuje, że: Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie około 323.000 zapisów na Akcje Sprzedawane, w dniu 28 października 2010 roku Akcjonariusz Sprzedający, w związku ze złożeniem przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Sprzedawane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Sprzedawanych niż 25 % ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie, podjął decyzję o zmianie Liczby Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym i podwyższeniu tej liczby do 30% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty. W związku z tym, że Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na Akcje Sprzedawane w liczbie stanowiącej ponad 30% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie, zgodnie z Prospektem, nastąpi redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału. Informacja o liczbie Akcji Sprzedawanych stanowiących Maksymalny Przydział zostanie przekazana do
publicznej wiadomości nie później niż w dniu zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Podstawa prawna: art. 54 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

kom espi mra

d1t20d5

Podziel się opinią

Share
d1t20d5
d1t20d5