Trwa ładowanie...
dnpfhbz

GPW: wprowadzenia do obrotu akcji LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA

Uchwała Nr 350/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji...
Share
dnpfhbz

Uchwała Nr 350/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

§ 1 1. Na podstawie Uchwały Nr 277/2009 Zarządu Giełdy z dnia 22 czerwca 2009 r., § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 22 lipca 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda: a) 19.770.590 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLWBGD00016", b) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii C ; 2) notować akcje spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BOGDANKA" i oznaczeniem "LWB". 2. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b), następuje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 lipca 2009 r. rejestracji
akcji serii C i oznaczenia ich kodem "PLLWBGD00016". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dnpfhbz

Podziel się opinią

Share
dnpfhbz
dnpfhbz