Trwa ładowanie...
d1pzjno
d1pzjno

GPW: wprowadzenia do obrotu certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank

...
Share
d1pzjno

24.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenia do obrotu certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

Uchwała Nr 827/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 26 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG w ramach 2 (dwóch) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii; 3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B). § 2 Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 827/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lipca 2013 r.

Kod ISIN certyfikatów Instrument bazowy skrócona certyfikatów Wolumen emisji AT0000A10LC7 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. RCKGH11214 100 000 000 AT0000A10LB9 POLSKI S.A. RCPKO11214 100 000 000 kom zdz/

d1pzjno

Podziel się opinią

Share
d1pzjno
d1pzjno