Trwa ładowanie...
d47g1nt

GPW: wprowadzenia do obrotu giełdowego listów zastawnych

...

Share
d47g1nt

21.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenia do obrotu giełdowego listów zastawnych

Uchwała Nr 1395/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PUA5 wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 22 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 100.000 (sto tysięcy) publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PUA5 wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i terminie wykupu 30 listopada 2015 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRHNHP00201"; 2) notować listy zastawne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BREPA05". § 2 Na podstawie § 30 ust. 3 w związku z § 56 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia wyrazić zgodę na przekazywanie tabel odsetkowych dotyczących hipotecznych listów zastawnych, o których mowa w § 1, w terminie dwóch dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kom zdz/

d47g1nt

Podziel się opinią

Share
d47g1nt
d47g1nt