Trwa ładowanie...
d97bvh1

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji CYFROWY POLSAT S.A.

...
Share
d97bvh1

31.05. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji CYFROWY POLSAT S.A.

Uchwała Nr 504/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CYFROWY POLSAT S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CYFROWY POLSAT S.A. o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 4 czerwca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki CYFROWY POLSAT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 czerwca 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCFRPT00013". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1