Trwa ładowanie...
d45805v

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji EMC INSTYTUT MEDYCZNY

...
Share
d45805v

29.09. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

Uchwała Nr 954/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 października 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 października 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLEMCIM00017". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

d45805v

Podziel się opinią

Share
d45805v
d45805v