Trwa ładowanie...
d2tmjic

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

...

Share
d2tmjic

28.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Uchwała Nr 239/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A2, 2) 702.584 (siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2tmjic

Podziel się opinią

Share
d2tmjic
d2tmjic