Trwa ładowanie...
d2csofa

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji HYGIENIKA SA

...

Share
d2csofa

19.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji HYGIENIKA SA

Uchwała Nr 813/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki HYGIENIKA S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 3.930.000 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki HYGIENIKA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki HYGIENIKA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 lipca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLHGNKA00028". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2csofa

Podziel się opinią

Share
d2csofa
d2csofa