Trwa ładowanie...
d467nij

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji i PDA POLTRONIC S.A.

...
Share
d467nij

29.09. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji i PDA POLTRONIC S.A.

Uchwała Nr 953/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLTRONIC S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki POLTRONIC S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A, b) 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji serii C; 2) 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLTRONIC S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt
1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki POLTRONIC S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

d467nij

Podziel się opinią

Share
d467nij
d467nij