Trwa ładowanie...
d49t0sl

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

05.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1034/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu...

Share
d49t0sl

05.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1034/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d49t0sl

Podziel się opinią

Share
d49t0sl
d49t0sl