Trwa ładowanie...
dvccmcq
dvccmcq

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii C DORADCY24 SA

Uchwała Nr 241/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect...
Share
dvccmcq

Uchwała Nr 241/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DORADCY24 S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DORADCY24 S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dvccmcq

Podziel się opinią

Share
dvccmcq
dvccmcq