Trwa ładowanie...
d2whrh8

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER

...

Share
d2whrh8

11.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER

Uchwała Nr 1276/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 539.000 (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2whrh8

Podziel się opinią

Share
d2whrh8
d2whrh8