Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AQUA S.A.

...
Share
d3b29l0

11.08. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AQUA S.A.

Uchwała Nr 802/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AQUA S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A, b) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B, c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, d) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D; 2) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki AQUA S.A. w wyniku emisji akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0