Trwa ładowanie...
d3zmpgp

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ATON-HT

...

Share
d3zmpgp

31.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ATON-HT

Uchwała Nr 128/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F, G oraz I spółki ATON-HT S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ATON-HT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii F, 2) 702.056 (siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji serii G, 3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii I. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp