Trwa ładowanie...
dspv4ey

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki COMP

...

Share
dspv4ey

16.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki COMP

Uchwała Nr 1522/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki COMP S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.170.289 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki COMP S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki COMP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCMP0000017". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dspv4ey

Podziel się opinią

Share
dspv4ey
dspv4ey