Trwa ładowanie...
dx09m4d
dx09m4d

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki E-MUZYKA SA

...
Share
dx09m4d

Uchwała Nr 256/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-MUZYKA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-MUZYKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

dx09m4d

Podziel się opinią

Share
dx09m4d
dx09m4d