Trwa ładowanie...
d343ize

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

...

Share
d343ize

28.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

Uchwała Nr 1430/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 29 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLERPCO00017"; 2) notować akcje spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUCO" i oznaczeniem "EUC". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d343ize

Podziel się opinią

Share
d343ize
d343ize