Trwa ładowanie...
dhwmzeu

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA

12.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 281/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu...
Share
dhwmzeu

12.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 281/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu