Trwa ładowanie...
d12wizq

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki GET BANK

...

Share
d12wizq

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki GET BANK

Uchwała Nr 69/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki GET BANK S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 20 stycznia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GET BANK S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGETBK00012": a) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii A, b) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii B, c) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii C, d) 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii D, e) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii E, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii F, g) 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, h) 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji serii H; 2) notować akcje spółki GET BANK S.A., o
których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GETBANK" i oznaczeniem "GTB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq