Trwa ładowanie...
d2li6jv
d2li6jv

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP

...
Share
d2li6jv

19.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP

Uchwała Nr 671/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 25 czerwca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPLPGR00010", b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPLPGR00010", c) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem "PLPLPGR00010", d) 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPLPGR00010", e) 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji serii E, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 czerwca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPLPGR00010"; 2) notować akcje spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PPG" i oznaczeniem "PPG". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2li6jv

Podziel się opinią

Share
d2li6jv
d2li6jv