Trwa ładowanie...
d45nulr

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki R&C UNION SA

...

Share
d45nulr

10.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki R&C UNION SA

Uchwała Nr 774/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki R&C UNION S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki R&C UNION S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr