Trwa ładowanie...
d3b3wt8
d3b3wt8

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SCO-PAK SA

...
Share
d3b3wt8

12.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki SCO-PAK SA

Uchwała Nr 646/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki SCO-PAK S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 17 czerwca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SCO-PAK S.A., o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: a) 32.374.000 (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii B, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 czerwca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLSCOPK00012", b) 4.550.000 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSCOPK00012"; 2) notować akcje spółki SCO-PAK S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SCOPAK" i oznaczeniem "SCO". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3b3wt8

Podziel się opinią

Share
d3b3wt8
d3b3wt8