Trwa ładowanie...
d2e9jk9

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki TYLKO PIŁKA SA

...

Share
d2e9jk9

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki TYLKO PIŁKA SA

Uchwała Nr 6/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki TYLKO PIŁKA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki TYLKO PIŁKA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A, 2) 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii B, 3) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, 4) 1.780.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2e9jk9

Podziel się opinią

Share
d2e9jk9
d2e9jk9