Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki W INVESTMENTS SA

16.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1100/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...
Share
dxdggp6

16.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1100/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K, L i O spółki W INVESTMENTS S.A.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki W INVESTMENTS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 100.000.000 (sto milionów) akcji serii J, 2) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K, 3) 329.970.000 (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L, 4) 362.181.312 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii O. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 18 września 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki W INVESTMENTS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 września 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLARIEL00046". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6