Trwa ładowanie...
d1ijvi9
d1ijvi9

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki WEALTH BAY SA

...
Share
d1ijvi9

Uchwała Nr 111/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki WEALTH BAY S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d1ijvi9

Podziel się opinią

Share
d1ijvi9
d1ijvi9