Trwa ładowanie...
d1ijhc0

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ZETKAMA SA

Uchwała Nr 448/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym...

Share
d1ijhc0

Uchwała Nr 448/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 września 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki ZETKAMA S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ZETKAMA S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: 1) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, 2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii E. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 29 września 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ZETKAMA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 września 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZTKMA00017". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1ijhc0

Podziel się opinią

Share
d1ijhc0
d1ijhc0