Trwa ładowanie...
d89ax3d

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów DBDAXS0614

...

Share
d89ax3d

08.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu certyfikatów DBDAXS0614

Uchwała Nr 31/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE oraz w sprawie określenia wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów i przedziału zmiany wahań kursów dla tych certyfikatów

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 11 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 29.540 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) certyfikatów strukturyzowanych powiązanych z indeksem DAX, wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "DE000DE3BYC8"; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DBDAXS0614". § 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wartości przedziału zmiany wahań kursów, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1):

d89ax3d

Nazwa skrócona certyfikatu strukturyzowanego DBDAXS0614

Wartość przedziału zmiany wahań kursów 7,5%

§ 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1):

Nazwa skrócona certyfikatu strukturyzowanego DBDAXS0614

Wysokość dynamicznych ograniczeń wahań kursów 6,5%

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d