Trwa ładowanie...
d14fxq9

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

...

Share
d14fxq9

Uchwała Nr 427/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE oraz w sprawie określenia wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów i przedziału zmiany wahań kursów dla tych certyfikatów

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 16 września 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 127.142 (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) certyfikaty strukturyzowane związane z Indeksem HSCE, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, o terminie wykupu (data wykonania) 7 sierpnia 2012 r., wyemitowane przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "DE000DB0RV50", 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą "DBHSCE0812".

d14fxq9

§ 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wartości przedziału zmiany wahań kursów, o których mowa w § 113 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1):

Nazwa skrócona certyfikatu Wartość przedziału zmiany strukturyzowanego ograniczeń wahań kursów DBHSCE0812 7,5%

§ 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1):

Nazwa skrócona certyfikatu Wysokość dynamicznych strukturyzowanego ograniczeń wahań kursów DBHSCE0812 6,5%

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d14fxq9

Podziel się opinią

Share
d14fxq9
d14fxq9