Trwa ładowanie...
dj02p55

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych

...

Share
dj02p55

15.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych

Uchwała Nr 1397/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE oraz w sprawie określenia wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów i przedziału zmiany wahań kursów dla tych certyfikatów

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 17 listopada 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 55.301 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden) certyfikatów strukturyzowanych powiązanych z indeksem WIG20, o terminie wykupu (data wykonania) 29 października 2012 r., wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "DE000DE2VRD0"; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DBWSTX1012".

dj02p55

§ 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wartości przedziału zmiany wahań kursów, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1):

Nazwa skrócona certyfikatu Wartość przedziału zmiany
strukturyzowanego wahań kursów

DBWSTX1012 7,5%

§ 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1):

Nazwa skrócona certyfikatu Wysokość dynamicznych
strukturyzowanego ograniczeń wahań kursów

DBWSTX1012 6,5%

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55