Trwa ładowanie...
d1bqj5b

GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego obligacji Mistrzowska Strategia

...

Share
d1bqj5b

23.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu giełdowego obligacji Mistrzowska Strategia

Uchwała Nr 1414/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji Mistrzowska Strategia serii SA-115 wyemitowanych przez SecurAsset S.A. z siedzibą w Luxemburgu

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 30 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 287.401 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) obligacji Mistrzowska Strategia serii SA-115 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 3 stycznia 2013 r., wyemitowanych przez SecurAsset S.A. z siedzibą w Luxemburgu, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "XS0552378837"; 2) notować obligacje wyemitowane przez SecurAsset S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu, pod nazwą skróconą "GNMS10113". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b