Trwa ładowanie...
d1ripyh

GPW: Wprowadzenie do obrotu listów zastawnych

...

Share
d1ripyh

24.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu listów zastawnych

Uchwała Nr 1426/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA17 wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 25 listopada 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 200.000 (dwieście tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA17 wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i terminie wykupu 21 października 2013 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRHNHP00250"; 2) notować listy zastawne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BREHA17". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh