Trwa ładowanie...
d1oqq7o

GPW: wprowadzenie do obrotu na akcji INVISTA SA

...

Share
d1oqq7o

04.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji INVISTA SA

Uchwała Nr 973/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, D i E spółki INVISTA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INVISTA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A, 2) 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B, 3) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii D, 4) 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji serii E. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

d1oqq7o

Podziel się opinią

Share
d1oqq7o
d1oqq7o