Trwa ładowanie...
d3wdz7e

GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji LST CAPITAL SA

...

Share
d3wdz7e

24.05. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji LST CAPITAL SA

Uchwała Nr 474/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G spółki LST CAPITAL S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 26 maja 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LST CAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLSTIA00018": a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii A, b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C, d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji serii E, f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii F; 2) wprowadzić z dniem 26 maja 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki LST CAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 maja 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLLSTIA00018"; 3) notować akcje spółki LST CAPITAL S.A., o których mowa w pkt 1) i pkt 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LSTCAPITA" i oznaczeniem "LST". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3wdz7e

Podziel się opinią

Share
d3wdz7e
d3wdz7e