Trwa ładowanie...
dmnnfws

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji oraz pda spółki SMOKE SHOP SA

...
Share
dmnnfws

03.12. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji oraz pda spółki SMOKE SHOP SA

Uchwała Nr 1277/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SMOKE SHOP S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SMOKE SHOP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SMOKE SHOP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki SMOKE SHOP S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dmnnfws

Podziel się opinią

Share
dmnnfws
dmnnfws