Trwa ładowanie...
d3psgfa

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji BGK

...

Share
d3psgfa

24.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji BGK

Uchwała Nr 1427/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela o nazwie IDS1022 wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 39p ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, do obrotu giełdowego dopuszczonych jest 902.000 (dziewięćset dwa tysiące) obligacji na okaziciela o nazwie IDS1022 wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO na podstawie Listu Emisyjnego Nr 2/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 października 2022 r. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 25 listopada 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 902.000 (dziewięćset dwa tysiące) obligacji, o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 listopada 2011 r. rejestracji tych obligacji i oznaczenia ich kodem "PL0000500070"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w
systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IDS1022". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3psgfa

Podziel się opinią

Share
d3psgfa
d3psgfa