Trwa ładowanie...
d3on0nc

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki NMV

...

Share
d3on0nc

28.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki NMV

Uchwała Nr 1204/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki NMV S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.609 (jeden tysiąc sześćset dziewięć) obligacji na okaziciela serii A spółki NMV S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc