Trwa ładowanie...
d4ke1xx

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP

...

Share
d4ke1xx

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP

Uchwała Nr 1524/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.: 1) 2.000 (dwa tysiące) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 2) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx