Trwa ładowanie...
djo44oh

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji WIG20 Premium 3 serii SA-165

...
Share
djo44oh

23.03. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji WIG20 Premium 3 serii SA-165

Uchwała Nr 270/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji WIG20 Premium 3 serii SA-165 wyemitowanych przez SecurAsset S.A. z siedzibą w Luksemburgu

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 27 marca 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 99.659 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) obligacji WIG20 Premium 3 serii SA-165 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 26 września 2014 r., wyemitowanych przez SecurAsset S.A. z siedzibą w Luksemburgu, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "XS0729092329"; 2) notować obligacje wyemitowane przez SecurAsset S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu, pod nazwą skróconą "BZWP30914". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

djo44oh

Podziel się opinią

Share
djo44oh
djo44oh