Trwa ładowanie...
d180hp9

GPW: wprowadzenie do obrotu pda BORYSZEW SA

...
Share
d180hp9

21.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu pda BORYSZEW SA

Uchwała Nr 933/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BORYSZEW S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 22 lipca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBRSZW00128", 2) notować prawa do akcji spółki BORYSZEW S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BORYSZEW-PDA" i oznaczeniem "BRSA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d180hp9

Podziel się opinią

Share
d180hp9
d180hp9