Trwa ładowanie...
d19ex7x

GPW: wprowadzenie do obrotu pda, praw poboru i akcji spółki VENO SA

...

Share
d19ex7x

03.03. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu pda, praw poboru i akcji spółki VENO SA

Uchwała Nr 175/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F, praw do akcji zwykłych a okaziciela serii F oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i F spółki VENO S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 24.999.900 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; 2) 13.333.300 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; 3) 125.261.885 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; 4) do 187.892.830 (stu osiemdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset trzydziestu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden
grosz) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału; 5) do 187.892.830 (stu osiemdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki VENO S.A. w wyniku emisji tych akcji.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d19ex7x

Podziel się opinią

Share
d19ex7x
d19ex7x