Trwa ładowanie...
d3q0jrj

GPW: Wprowadzenie do obrotu pda spółki ALIOR BANK

...

Share
d3q0jrj

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu pda spółki ALIOR BANK

Uchwała Nr 1277/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ALIOR BANK S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 14 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.332.965 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ALIOR BANK S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLALIOR00052"; 2) notować prawa do akcji spółki ALIOR BANK S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALIOR-PDA" i oznaczeniem "ALRA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3q0jrj

Podziel się opinią

Share
d3q0jrj
d3q0jrj